Domů > O autorovi

Peter Herel Raabenstein

*17.1.1967

Český malíř a konceptuální umělec aktuálně žijící v Praze.

Vždy ho doprovázela touha cestovat, která ho zavedla mimo jiné do Nizozemska, kam odešel v roce 1996 studovat jazyk na Vrije Universiteit Amsterdam. Peter se dále seznamoval s kulturami celého světa, odkud čerpal množství inspirace. Chodil na malířskou školu Gerrit Rietveld Academie. Absolvoval individuální studium klasické malby a studium barev u profesora Rudiho Koeglera. Je zakladatelem Galerie Zátiší v Praze, která se zaměřuje na současné a moderní umění a tvůrcem speciální malířské techniky Red Blue Dimension.

Co mě vedlo k vytvoření knihy Chess in Art?

Se strýcem jsme sdíleli stejnou vášeň pro šachy, umění ale i historii. K jeho životnímu jubileu jsem pro něj chtěl něco originálního. Knížku, která by kombinovala všechny tyto zájmy. Sháněl jsem, kde jsem mohl, akorát taková kniha na trhu neexistovala.

Rozhodl jsem se, že vytvořím pro strýce alespoň kalendář s podobnou tématikou. Dvanáct měsíců v roce, dvanáct obrazů šachu z historie. Začal jsem shánět a shromažďovat obrazy, třídit a vybírat, řadit a zjišťovat více o autorech. Do práce jsem se nadchl a pokračoval s ní dál a hledal další a další zdroje. Kalendář jsem nikdy nedokončil, ale o 15 let později strýc obdržel knížku.

Karel Kobližka

Karel Kobližka, český jazzman a zejména strýc, který dal knize vzniknout.

Jak jsem hledal a vybíral obrazy pro svou knihu

Pro úplně první obrazy jsem šel do centrální knihovny v Haarlemu, kde jsem si ofotil pět obrazů z knih o umění. V průběhu pátrání po obrazech jsem navštěvoval galerie, knihovny a muzea po Evropě. Nejvíce času jsem ovšem strávil v Chess Museum v Amsterdam, které se stalo nejdůležitějším zdrojem materiálů, vědomostí i inspirace. Všichni zaměstnanci muzea sdílí nadšení pro šachy a jejich historii a jsou více než ochotni další zájemce provést dějinami této královské disciplíny. V Amsterdamu jsem strávil velkou část svého života. Kromě muzea se ve městě nachází i knihovna s velkou kolekcí šachovým knih.

Tímto způsobem jsem nasbíral více než 1 300 obrazů. V tu chvíli jsem si řekl, že je to je materiál hodný celé knihy. Další roky jsem hledal, zda jsou nasbírané snímky obrazů zachovány ve vyšší kvalitě a hledal jejich originály. Bohužel spousta obrazů nebyla zachována nebo nejsou dohledatelné, a tak se do knihy dostala pouze část sbírky.

Chess in Art - image from the book
Chess in Art - image from the book
Chess in Art - malba z knihy

Jaký je můj vztah ke hře v šachy

Pravidla šachu mě naučil děda v mých pěti letech. Ačkoliv jsem nikdy nehrál v šachovém klubu nebo na profesionální úrovni, se šachy vždy cestuji a nikdy je nepustím z rukou. Myslím si, že skrze šachy spolu mohou lidé krásně navazovat kontakty beze slov a překonávat jazykové bariéry. A toho si na nich při cestování po světě nejvíce vážím.

Záliba mě zavedla na mnoho turnajů i mezi profesionální hráče. Vždy jsem se rád vracel na turnaje světové úrovně do Wijk aan Zee. Právě tam jsem měl možnost poznat se s těmi nejlepšími šachovými hráči.

Šachy jsou láska na celý život.

Co mě během výzkumu překvapilo a zaujalo

V šachové historii mě vždy něco dokáže překvapit. Až už to je podoba figurek měnící se v čase i podle místa nebo naopak konzistentnost hry od jejich prvních zaznamenaných počátků. Ale také barvy a materiály, které byly ovlivňovány jejich lokální dostupností.

Ale co mě zaujalo nejvíce, je kultura, která se kolem šachu vyvíjela. Například již ve čtrnáctém století hrály šachy ženy, tedy již od samotných počátků moderní hry. A také v arabských zemích, kam se datují počátky této hry, měly šachy významnou kulturní hodnotu.

Jaké zásadní změny v zobrazení šachů kniha vyobrazuje

Ze zachovaných děl je zřejmé, že šachy byly po dlouhou dobu záležitostí pouze šlechty a bohatých. Nižší třídy neměli čas ani možnost se hře naučit. Zobrazení šachu v umění se měnilo tak, jak se měnil životní styl v lidské společnosti. Je možné říci, že téměř všichni umělci zobrazující šachy je také hráli a obohacovala o ně svá díla.

Jedna zásadní věc se nezměnila. Jsou to pravidla hry.

Kdybych měl vybrat jednu pro mě nejdůležitější malbu

Pro mě nejhodnotnějším obrazem z kolekce je The game of Chess od italské malířky Sofonisba Anguissola zobrazující její tři sestry a služku při hraní šachu. Anguissola vytvořila malbu ve věku dvaceti let v roce 1555, což je vyobrazeno na hraně hrací desky společně s inskripcí: „SOPHONISBA ANGUSSOLA VIRGO AMILCARIS FILIA EX VERA EFFIGIE TRES SUAS SORORES ET ANCILLAM PINXIT MDLV“ – v překladu: „Sofonisba Angussola panenská dcera Amilcara namalovala tyto tři sestry a služebnou ze života“.

Obraz jsem dostal na pohlednici od dobrého přítele z Polska a tím se stal vůbec prvním snímkem mé sbírky. Nyní je možné prohlédnout si originální malbu v Národním muzeu v Poznani v Polsku.

The Game of Chess, Sofonisba Anguissola

The Game of Chess, Sofonisba Anguissola

Více obsahu najdete v mé knize
„Chess in Art“

Red Blue Dimension

Red-Blue Dimension

Zcela nové a unikátní interaktivní umění využívající optické iluze vytvořené Peterem Herelem Raabensteinem.

Číst více

Galerie Zátiší

Galerie Zátiší

Galerie zaměřená na moderní a současné umění založená Peterem Herelem Raabensteinem.

Číst více

Workshopy

Workshopy

Speciální umělecké workshopy pořádané Peterem Herelem Raabensteinem pro veřejnost.

Číst více

Dílo

Dílo

Malby, umění a další životní díla Petera Herela Raabensteina zveřejněná na osobním blogu.

Číst více